Vesti

Rezultati godišnje audicije

2 jul 2024

KONAČNI REZULTATI AUDICIJE ODRŽANE 22.6. 2024. 

Spisak kandidata koji su položili audiciju i kojima će biti ponuđen angažman:

POZICIJA: Baletski igrač-početnik
1.    Danijela Simić
2.    Angelina Krstanović
3.    Dunja Anđelković

POZICIJA: Prvi solista, muški igrač
Audiciona komisija je donela odluku da nijedan kandidat nije ispunio kriterijume za ovu poziciju.

POZICIJA: Muški ansambl igrač
1.    Masato Hagiwara - Japan
2.    Italo Oliviera Sousa – Brazil

Doneta je Odluka o izmeni broja kandidata za poziciju Muški ansambl igrač i umesto jednog kandidata odobrene su dve pozicije.

Narodno pozorište u Beogradu
Direkcija Baleta
2.7.2024.