Knjige

SUDBINA I KOMENTARIJelena Mijović

SANjARI SRPSKOG NACIONALNOG TEATRADragana Čolić Biljanovski

SAVREMENA BUGARSKA DRAMAEdicija Balkanska drama Evropi

SABIRNI CENTARDušan Kovačević

RAŠA PLAOVIĆPetar Volk

PUKOVNIK PTICAi druge drame Hristo Bojčev

NA URANKUSto godina od prvog izvođenja

KREATIVNI TRENUTAKBraslav Borozan

KOŠTANAPrvi vek na sceni Narodnog pozorišta

KOMENDIJAŠIMedaljoni iz starih srpskih komedija

KOVAČItri komedije Miloš Nikolić

JELENA ŠANTIĆ MONOGRAPHSeries from the history of the National Theatre in Belgrade

INDEKS OPERSKIH I BALETSKIH LIBRETAdrugo, prošireno i dopunjeno izdanje

ZBORNIKBorislav Grigorović

ŽANKA STOKIĆPetar Volk

VELIKA DRAMASiniša Kovačević

BEOGRADSKA OPERA I TRUBADUR (1913-2003)Edicija Iz istorije Narodnog pozorišta u Beogradu

A VIEW OF SERBIAN PLAYWRIGHTS Edition Balkans Drama