Istorijat - Važni datumi

13. jula 1868 – osnovano Narodno pozorište u Beogradu

22. novembra 1868 (po novom kalendaru) – održana je prva predstava, „Đurađ Branković“ Karolja Obernjaka, u gostionici „Kod engleske kraljice“

30. oktobra 1869 – održana je prva predstava u novoj zgradi, „Posmrtna slava kneza Mihaila“ Đorđa Maletića

11. februara 1920 – prva predstava novoformiranog ansambla Opere, „Madam Baterflaj“ Đakoma Pučinija

22. januara 1923 – prva predstava novoformiranog ansambla Baleta, „Ščelkunčik (Rskalo / Krcko Oraščić)“ Petra Iliča Čajkovskog