Коста Марушић

Баритон

О уметнику

Рођен: 29.10.1976. у Београду

Радно искуство:
• Oд јуна 2004. до септембра 2005. – хонорарни сарадник у Хору Радио телевизије Србије
• Oд 01.10.2005. године запослен на неодређено у Хору Опере Народног позоришта у Београду

Oбразовање:
• Нижа музичка школа „Мокрањац“ у Београду  – одсек соло певање 
• Средња музичка школа „Др. Војислав Вучковић“  у Београду  – одсек соло певање
• 11.београдска гимназија у Београду –природни смер

Наступи изван Народног позоришта:

• Многобројни наступи у свим значајнијим салама у Београду (Коларац, Сала филхармоније, Народни музеј, Дом војске...)

• Оперске представе Дон Ђовани у Београду и Капулети и Монтеки у Вернигеродеу (Немачка)

Основни подаци

Баритон
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан