Књиге

ПУКОВНИК ПТИЦА

и друге драме Христо Бојчев

Едиција Балканска драма Европи

Издавачка делатност Народног позоришта у Београду
11000 Београд, Француска 3

За издавача:
Дејан Савић, управник

Уредник публикације:
Жељко Хубач

Стручни сарадници:
Јелица Стевановић
Јован Тарбук

Лектура и адаптација:
мр Сања Живановић

Дизајн корица:
Христо Бојчев

Техничко уређење и припрема за штампу:
Христо Бојчев

Штампа и повез:
АБАГАР АД, Велико Трново

Наслови оригинала:
Христо Бойчев:
Полковник птица
Оркестър ”Титаник”
Подземният
Районна болница (Жената на полковника)
Онова нещо

Тираж: 500 примерака