Управа

Управа

Светислав ГонцићУправник Народног позоришта у Београду

Владан ЂурковићЗаменик управникa – директорa централне установе

Весна ДубљевићПомоћница управника–директорa централне установе за финансијске послове

Небојша ИгњатовићПомоћник управника - директорa централне установе за правне послове

Молина Удовички ФотезУметнички директор Драме Народног позоришта у Београду

Жељко ЛучићУметнички директор Опере Народног позоришта у Београду

Ана ПавловићУметничка директорка Балета Народног позоришта у Београду

Анђелка ВујовићИзвршни директор Драме Народног позоришта у Београду, дипломирани филолог и економиста

Маша МилановићИзвршни директор Опере Народног позоришта у Београду, продуценткиња у Опери

Смиљана СтокићИзвршни директор Балета Народног позоришта у Београду, солисткиња Балета

Милорад ЈовановићДиректор Сектора стручних и општих послова Народног позоришта у Београду

Малиша ЂурашиновићДиректор Технике Народног позоришта у Београду

Драган СтевовићДиректор Музеја Народног позоришта у Београду

Борика ИвићПословни секретар

Управни одбор

Филип БојићПредседник Управног одбора

Вук КостићЧлан управног одбора

Иван ИлићЧлан Управног одбора

Јелена МедаковићЧланица Управног одбора

Милена Тробозић ГарфилдЧланица Управног одбора

Надзорни одбор

Слободан МилићПредседник Надзорног одбора

Љиљана ЈовановићЧланица Надзорног одбора

Драгиша ИлићЧлан Надзорног одбора