Зоран Костадиновић

II Виолина

О уметнику

Основни подаци

Заменик вође деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан