Вања Ђорђевић

Флаута

О уметници

Основни подаци

- I - флаута
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица