Славко Станковић

Обоа

О уметнику

Основни подаци

- I - обоа
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан