Немања Стаматовић

Глумац II

О уметнику

Основни подаци

Глумац II
Ансамбл: Драма
Статус: рад на одређено време
Улоге у актуелном репертоару Народног позоришта:

• Саво Вукотић Цицко („Велика драма“)
• Николај Ростов („Рат и мир“)
• Глумац, Дорант и Адраст („Илузије“)
• Г. Лебонз / Политичар („Женски оркестар“)
• Леон Дробник („Године врана“)
• - (Деца)
• Господин без скрупула („Мистер Долар”)