Наташа Томић

Сопран

О уметници

Датум и место рођења: 
21.03.1977. године, Београд. 

Образовање:
- Нижа музичка школа – одсек клавир (ванредно);
- Нижа музичка школа – одсек соло певање (ванредно);
- Средња музичка школа „Јосип Славенски“ у Београду – одсек клавир;
- Средња музичка школа „Јосип Славенски“ у Београду – одсек теорија;
- Средња музичка школа „Јосип Славенски“ у Београду – одсек соло певање;
- Музичка академија у Београду – одсек соло певање у класи проф. Александре Ивановић.

У Народном позоришту је ангажована од 1997. године као стална чланица хорског ансамбла и учесница је целокупног оперског репертоара. 

Основни подаци

Сопран
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица