Мирела Чубра

Сопран

О уметници

Рођена 12. 06. 1970. у Сиску, СФРЈ/Република Хрватска.

У родном граду завршила нижу музичку школу, одсек виолина. 

У Београду завршила нижу музичку школу, одсек соло певање. 

Гимназијско образовање стекла у Сиску и Сарајеву кроз математичко-информатичко, културолошко и библиотекарско усмерење. 

У Сарајеву је била ангажована у Аматерском хору „Слободан Принцип Сељо".

Студије на Филозофском факултету прекида након запослења у Хору Опере Народног позоришта у Сарајеву 1990. (до 1992.) на месту алт два, уз педагошко вођство првака Опере, баритона Миливоја Бачановића.

У Хору Опере Народног позоришта у Београду налази се од 1997. године, прво на месту алт два, потом сопран два, сопран један и вођа деонице. 

Основни подаци

Сопран
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица

Представе