Милош Јовановић

Хорна

О уметнику

Основни подаци

- I - хорна
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан