Милош Драгић

Кларинет

О уметнику

Основни подаци

- I - кларинет
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан