Марко Милатовић

Кларинет

О уметнику

Основни подаци

- II - кларинет
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан