Марија Лазић

Обоа

О уметници

Основни подаци

- II - обоа
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица