Јован Савић

Труба

О уметнику

Основни подаци

Tруба
Ансамбл: Опера
Статус: хонорарни сарадник