Ивана Стаматовић

I Виолина

О уметници

Основни подаци

- I - виолина
Ансамбл: Опера
Статус: стална чланица