Иван Јовановић

Тромбон

О уметнику

Основни подаци

Trombon
Ансамбл: Опера
Статус: хонорарни сарадник