Игор Илић

Тромбон

О уметнику

Основни подаци

- I - тромбон
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан