Александар Поповић

Виола

О уметнику

Основни подаци

Вођа деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан