Владимир Нанушевски

Хорна

О уметнику

Основни подаци

- IV - хорна
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан