Синиша Јовановић

Виолончело соло

О уметнику

Основни подаци

Вођа деонице
Ансамбл: Опера
Статус: стални члан