Борис Матејић

I Виолина

О уметнику

Основни подаци

- I - виолина
Ансамбл: Опера
Статус: хонорарни сарадник